shutterstock 2008344752 Arcadia Consulting Vietnam

YÊU CẦU VỀ ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ GIA HẠN GIẤY PHÉP TĂNG TỪ THÁNG 10 NĂM 2025

10/11/2023
SINGAPORE – Các đại lý bất động sản sẽ phải đáp ứng yêu cầu đào tạo cao hơn để gia hạn giấy phép từ tháng 10/2025, trong một động thái của Hội đồng Đại lý Bất động sản (CEA) nhằm nâng cao tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong ngành.
ARCADIA CONSULTING VIETNAM - Training requirement for property agents to renew licence to be raised from October 2025
Yêu cầu đào tạo đại lý bất động sản để gia hạn giấy phép tăng từ tháng 10/2025.

Họ sẽ phải thực hiện 16 giờ đào tạo mỗi năm, tăng từ 6 lên 9 giờ hiện được yêu cầu để các đại lý gia hạn giấy phép mỗi năm.

Công bố yêu cầu mới vào thứ Sáu, Bộ trưởng về Phát triển Quốc gia Indranee Rajah cho biết điều này sẽ đảm bảo các đại lý không bị bỏ lại phía sau khi xu hướng và hoàn cảnh thay đổi..

Trong số 16 giờ, các đại lý sẽ phải tham gia 12 giờ theo thành phần học tập có cấu trúc bao gồm các khóa học về các lĩnh vực như luật và quy định, thị trường bất động sản và kiến ​​thức bất động sản liên quan khác.

Để cho phép các đại lý tiếp thu các kỹ năng chung mới, họ có thể tham gia các khóa học trong các lĩnh vực như dịch vụ khách hàng và thị trường kỹ thuật số theo thành phần học tập tự định hướng để hoàn thành bốn giờ đào tạo còn lại.

CEA sẽ xem xét yêu cầu 16 giờ sau một vài năm, với mục tiêu nâng lên 24 giờ đào tạo. CEA cho biết yêu cầu mới này là một trong tám biện pháp sẽ được áp dụng vào năm 2025, nhằm đảm bảo các đại lý bất động sản cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hơn cho người tiêu dùng.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Đại lý Bất động sản Singapore được tổ chức tại HDB Hub ở Toa Payoh, bà Indranee cho biết các biện pháp này nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của ngành bất động sản và chuẩn bị cho tương lai. Các mục tiêu khác là nâng cao chất lượng đào tạo cho các đại lý bất động sản và thúc đẩy tư duy học hỏi không ngừng trong số họ.

Bà Indranee cho biết CEA cũng sẽ thắt chặt các tiêu chí công nhận và yêu cầu thiết kế cho các khóa đào tạo, đồng thời áp dụng khung kiểm toán chặt chẽ hơn đối với các nhà cung cấp đào tạo để “đảm bảo mức chất lượng cao nhất quán”.

Các biện pháp mới nhằm nâng cao tiêu chuẩn ngành xuất phát từ các khuyến nghị được đưa ra bởi một nhóm công tác đã thực hiện một nghiên cứu kéo dài 17 tháng nhằm xem xét và cải thiện hệ sinh thái đào tạo cho lĩnh vực bất động sản. Có 34.427 đại lý bất động sản ở đây tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, tăng từ 30.399 vào năm 2021, dựa trên số liệu của CEA.

Ông Adam Wang, 46 tuổi, chủ tịch Hiệp hội Đại lý Bất động sản Singapore, cho biết ông cảm thấy các đại lý sẽ đón nhận việc tăng giờ đào tạo một cách tích cực vì họ sẽ nâng cao kỹ năng và thu thập thêm kiến ​​thức.

Ông cho rằng các đại lý bất động sản sẽ sẵn sàng tăng thêm số giờ đào tạo từ 16 lên 24 giờ, vì đã có sự thay đổi trong suy nghĩ của các đại lý, những người muốn cho công chúng thấy tính chuyên nghiệp và khả năng đưa ra lời khuyên có giá trị của họ.

Ông nói thêm rằng các yêu cầu đào tạo cao hơn sẽ chỉ có hiệu lực vào tháng 10 năm 2025 để giúp các trung tâm đào tạo có thêm thời gian chuẩn bị và cải tiến tài liệu khóa học của họ.