Quản lý tài sản trọn gói

Dịch vụ quản lý tài sản của Arcadia Consulting Vietnam hướng tới phát triển các khoản đầu tư bất động sản bền vững, thoải mái và dễ dàng tại Việt Nam cho chủ sở hữu và người thuê. Từ việc quản lý việc thu hút người thuê đến xử lý liền mạch các công việc vận hành hàng ngày, cũng như hoàn thiện hoàn hảo các tài liệu kết thúc thời gian thuê, chúng tôi cố gắng đảm bảo giá trị lâu dài cho những ngôi nhà mua để cho thuê ở Việt Nam của Quý khách.

Hiểu rõ về khung pháp lý cho phép chúng tôi luôn được thông tin và cập nhật mà không cần phải liên tục theo dõi các thay đổi. Có một số quy tắc và quy định được áp dụng để ưu tiên sự an toàn tài chính của người thuê nhà. Điều cần thiết là phải tuân thủ các quy định của địa phương. Mục đích của chúng tôi là cung cấp sự hỗ trợ và hướng dẫn để giúp bạn đạt được thành công.

Arcadia Consulting Vietnam thực hiện các biện pháp cần thiết để mang lại lợi nhuận ổn định lâu dài và giảm thiểu tổn thất cho nhà đầu tư. Chúng tôi cũng đảm bảo dòng thu nhập bền vững và giá trị tài sản cho thuê của bạn bằng cách tiến hành kiểm tra thị trường thường xuyên và thực hiện các hành động kịp thời.

62.500.000  Bất động sản hàng hiệu
Thành phố Hồ Chí Minh
2
2
88m2
32.000.000  Chung cư
Thành phố Hồ Chí Minh
2
2
104.5m2
18.500.000  Chung cư
Thành phố Hồ Chí Minh
3
2
101.34m2
24.000.000  Chung cư
Thành phố Hồ Chí Minh
2
2
77.26m2
40.000.000  Chung cư
Thành phố Hồ Chí Minh
2
2
101.08m2
50.000.000  Chung cư
Thành phố Hồ Chí Minh
3
2
123.28m2