shutterstock 2140466187pp Arcadia Consulting Vietnam

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA NHIỀU KHÁCH SẠN TRÊN THẾ GIỚI SUY GIẢM VÀO CUỐI NĂM 2023

26/01/2024
Châu Mỹ là khu vực duy nhất trên thế giới cho thấy sự tăng trưởng trong hoạt động tổng thể của hệ thống khách sạn, theo dữ liệu cuối năm từ CoStar, một đơn vị hàng đầu về thị trường bất động sản trực tuyến, thông tin và phân tích trên thị trường bất động sản. Hoạt động xây dựng đã giảm ở mọi khu vực trên thế giới ngoại trừ Châu Á Thái Bình Dương. Báo cáo tổng quan tháng 12 năm 2023 (% thay đổi so với tháng 12 năm 2022) như sau:

Châu Âu

 • Đang xây dựng: 171.354 (-9,7%)
 • Hoàn thiện kế hoạch cuối cùng: 111.255 (-20,9%)
 • Quy hoạch: 178.580 (+16,3%)
 • Tổng số theo hợp đồng: 461.189 (-4,7%)
Trong số các quốc gia trong khu vực, Đức (30.046 phòng) dẫn đầu về hoạt động xây dựng, tiếp theo là Anh (28.503 phòng).

Châu Á Thái Bình Dương

shutterstock 239331578p Arcadia Consulting Vietnam

 • Trong xây dựng: 486.410 (+2,0%)
 • Hoàn thiện kế hoạch cuối cùng: 111.462 (+2,3%)
 • Quy hoạch: 290.699 (-4,8%)
 • Tổng số theo hợp đồng: 888.571 (-0,3%)
Trung Quốc dẫn đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương về tổng số phòng xây dựng (309.024), tiếp theo là Việt Nam (36.852).

Trung Đông & Châu Phi

 • Đang xây dựng: 112.128 (-8,6%)
 • Hoàn thiện kế hoạch cuối cùng: 36.912 (-10,2%)
 • Quy hoạch: 80.294 (+7,3%)
 • Tổng số theo hợp đồng: 229.334 (-3,9%). Hầu hết tập trung tại Trung Đông. Ả Rập Saudi (42.282) và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (18.998) là những quốc gia có nhiều phòng khách sạn được xây dựng nhất.

Châu Mỹ

shutterstock 2397448361 scaled Arcadia Consulting Vietnam

 • Đang xây dựng: 200.615 (-3,1%)
 • Hoàn thiện kế hoạch cuối cùng: 289.394 (+18,1%)
 • Quy hoạch: 370.033 (+30,0%)
 • Tổng số theo hợp đồng: 860.042 (+16,7%)
Hoa Kỳ nắm giữ phần lớn số phòng khách sạn được xây dựng trong khu vực. Sau Hoa Kỳ là Mexico (12.194), Canada (7.215) và Brazil (5.111).