THE MARQ – Quận 1

Hiện trạng: đầy đủ nội thất

Giá thuê: 2200$/tháng

Diện tích: 75m2

Liên hệ: 0938038932

1678342653670 2 Arcadia Consulting Vietnam 1678342651229 2 Arcadia Consulting Vietnam 1678342653344 2 Arcadia Consulting Vietnam 1678342653711 2 Arcadia Consulting Vietnam 1678342653297 2 Arcadia Consulting Vietnam 1678342653348 2 Arcadia Consulting Vietnam 1678342653217 2 Arcadia Consulting Vietnam 1678342648085 2 Arcadia Consulting Vietnam 1678342653284 2 Arcadia Consulting Vietnam